logo

FAQ

FAQ

Q:  Kan vi selv afhente tingene?

A: Hvis I selv ønsker at afhente tingene, skal i være opmærksomme på, at transport SKAL ske i en ren lukket bil, eller lukket kasse trailer. Presenning gælder ikke som lukket. Der skal være mulighed for fastgørelse af det lejede, og ved eventuelle skader, hæfter kunden.

Ved afhentning anbefaler vi altid at komme 2 personer, da man selv står for af- og pålæsning af det lejede, og diverse service samt maskiner vejer meget.

Der er mulighed for at få leveret/afhentet tingene. Kontakt firmaet for at få prisen på dette.

Q: Jeg skal bruge mine ting i weekenden, hvornår bliver det leveret?

A: Som hovedregel leverer vi service, borde og stole om torsdagen eller fredagen og henter igen mandag eller tirsdag. Telte vil normalt blive sat op senest torsdag og taget ned igen mandag og/eller tirsdag. I højsæsoner kan der ske afvigelser fra dette.

Onsdag før weekenden, hvori det lejede skal bruges, kan leveringsdag og ca. tid (formiddag eller eftermiddag) som regel oplyses. Dette oplyses ved at ringe til vores hovednummer og taste nummer for Kørsel.

Såfremt du har brug for levering eller afhentning uden for åbningstiden; lørdag, søndag, helligdage eller hverdage udenfor tidsrummet 08.00 til 17.00, vil der blive pålagt et aften-/weekendtillæg. Kontakt firmaet for mere information herom.

Q: Skal vi selv vaske servicen op?

A: Service, borde og stole returneres i rengjort stand hvis andet ikke er aftalt. Det er muligt at tilkøbe ekstra opvask, således at I blot sørger for at det lejede er pakket ned i dertilhørende kasser og så sørger vi for rengøringen.

Retningslinjer ved tilbagelevering af service:

  • Alle glas skal returneres i korrekte rammer og med bunden opad (som da varen blev udleveret/leveret).
  • Knive og gafler skal udsorteres og skal lægges i dertilhørende kasse(r).
  • Tallerkener, skåle og fade skal placeres lodret ned i dertilhørende kasse(r).
  • Service skal returneres helt rent for madrester/ tømt for indhold.
  • Det lejede skal være pakket ned i dertilhørende kasser inden afhentningen.

Særlige regler for rent service hvis I selv vasker op:

  • Service, borde og stole returneres i rengjort stand hvis andet ikke er aftalt.
  • Alt service skal være skyllet ren for sulfo, da dette ødelægger vores maskiner som desinficerer alt vores service.

Øvrige retningslinjer: Service, borde og stole må IKKE udsættes for fugt og regn og skal derfor altid opbevares indendørs.